ประชุมสรุปงาน “Spirit Night & Home Coming Day”

คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายก ACCA พร้อมด้วยคุณเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ACC และคุณเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ อุปนายกและประธานจัดงาน HomeComing Day และกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานคืนสู่เหย้า ณ ห้องประชุม อาคารสมาคม ACCA เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562