ACC Alumni’s Talk “Startup & Presentation”

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ACC เป็นประธานเปิดการเสวนา “ACC Alumni’s Talk” ในหัวข้อ “Startup & Presentation” โดย คุณนภัทร พุทธคุณขจร บุตรสาวคุณทัศชา พุทธคุณขจร กรรมการ ACCA ให้นักเรียนชั้นปีที่ 1 – 3 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561