ร่วมประชุมสัญจรกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

เช้าวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมฯ
2. คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขาธิการ / อุปนายกสมาคมฯ
3. คุณวรสิทธิ์ มีเฟื่องศาสตร์ เหรัญญิก / อุปนายกสมาคมฯ
ได้ไปร่วมประชุมสัญจรของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางสมาคมอัสสัมชัญและทางโรงเรียน โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุม ได้พาคณะของ CGA ไปชมความสวยงามภายในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *