NEWS & ACTIVITIES

มอบข้าวสารจำนวน 132 ถุงๆ ละ 5 กก. ให้กับผู้รับผลกระทบจากโควิด

เช้าวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 9:00 น. คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) พร้อมด้วยคุณศศิธร สุวรรณศิลา คณะกรรมการสมาคม และ ม. สมภาคย์ ธิระศักดิ์ ผู้จัดการของ ACCA ได้ร่วมกันมอบข้าวสารจำนวน 132 ถุงๆ ละ 5 กก. (ที่ได้รับจาก CGA) ให้กับทาง ACC โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาวิหาร ศรีหาพล พร้อมด้วยคุณครูอีก 2 ท่านเป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยทาง ACC จะนำข้าวสารเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น บุคลากรในโรงเรียนและคนที่อยู่ในชุมชนรอบโรงเรียน ACC ต่อไป
X