NEWS & ACTIVITIES

นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ได้นำกระเช้าของขวัญไปมอบให้ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 88 ปี

บ่ายวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ได้นำกระเช้าของขวัญไปมอบให้ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 88 ปี ที่ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ

X